Co nas wyróżnia?

Szkolenie

Po latach działalności wypracowaliśmy własną metodologię szkolenia opartą o najnowsze metody i  wzorce dostosowane do warunków treningowych oraz klimatu naszego kraju. Każdy trener realizuje scenariusze zajęć dostosowane do wieku dzieci, które przygotowane są na podstawie rocznego planu szkolenia. Spośród innych klubów szczególne wyróżnia nas podejście do dzieci, jako jednostek, które kształtuje charakter i doskonalenie umiejętności sportowych.

Nadrzędną wartością UKS IRZYK jest zrównoważony rozwój każdego ze szkolonych zawodników i zawodniczek. Prawdziwą radość z uprawiania sportu najlepiej można odczuć wspólnie, dlatego też duży nacisk kładziemy na integrację i zespołowość.

Brak selekcji

Zasady funkcjonowania oraz system szkolenia zostały tak stworzone, aby każde dziecko mogło czerpać radość z zajęć sportowych i rozwijać swoje umiejętności. Przy naborach nie jest prowadzona selekcja i każde dziecko ma możliwość trenowania w UKS IRZYK!

Dla naszych zawodników i zawodniczek na treningach stwarzamy środowisko, aby czuli się swobodnie i z chęcią w nich uczestniczyli. Starając się zapewnić najlepsze warunki do rozwoju, dzieci przydzielane są do odpowiednich grup treningowych pod względem wieku, aktualnych umiejętności i możliwości.

Naszym zawodnikom i zawodniczkom dajemy możliwość konfrontowania swoich umiejętności w rozgrywkach zewnętrznych organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej, Mazowiecko-Warszawski Związku Piłki Siatkowej oraz w turniejach międzynarodowych i ogólnopolskich. Każde dziecko, które systematycznie pracuje na treningach i podnosi swoje umiejętności, a także wykaże się zaangażowaniem oraz dobrym zachowaniem ma możliwość reprezentowania klubu w rozgrywkach mistrzowskich.

Uczniowski Klub Sportowy „IRZYK” powstał w 2012 roku. Obecnie liczy blisko 500 zawodników i zawodniczek trenujących piłkę nożną, piłkę siatkową i taniec nowoczesny. Przez lata doświadczeń stworzyliśmy przejrzyste zasady postępowania i zachowania dla zawodników, rodziców oraz trenerów. Staramy się, aby obok profesjonalnego przygotowania sportowego, zapewniać wiele atrakcji dla dzieci oraz dbać o ich odpowiednią postawę i edukację.

Siłę klubu stanowią jego członkowie oraz zespół trenerów i instruktorów, którzy z pasją przekazują sportową wiedzę, a także pracownicy i zarząd klubu, którzy dbają o jego rozwój i prawidłowe funkcjonowanie. Aktualnie kadrę szkoleniową stanowi 17 trenerów i trenerek, którzy z każdym rokiem podnoszą swoje kwalifikacje.

Indywidualizacja treningu

Treningi prowadzone są w małych 12-16 osobowych grupach szkoleniowych przypadających na jednego trenera.

Wykwalifikowana kadra trenerska

Kadrę szkoleniową stanowią wykwalifikowani i doświadczeni trenerzy, którzy posiadają nowoczesne spojrzenie na szkolenie i pedagogiczne podejście do dzieci. Wszyscy trenerzy i trenerki pracujący w klubie posiadają uprawnienia i kwalifikacje umożliwiające pracę z dziećmi i młodzieżą. Dbając o samorozwój systematycznie biorą udział w kursach trenerskich, szkoleniach i konferencjach, jak również w stażach zarówno w kraju jak i za granicą.

Kodeks Bemowskiej Szkoły Sportu

Ważnym aspektem w naszym klubie jest nie tylko kształtowanie umiejętności sportowych, ale i wykształcenie odpowiednich nawyków, odpowiedzialności i umiejętności pracy w grupie. Dlatego UKS Bemowska Szkoła Sportu „Irzyk” stworzyła przejrzyste zasady postępowania i zachowania dla zawodnika, rodzica oraz trenera.

JESTEŚMY NA INSTAGRAMIE